januari 22, 2017          Inloggen  
 
 
 
 
Home
 
 
Soortenbeleid
 
 
Bedreigde soorten
 
 
Actueel
 
 
Nieuws van de leden
 
 
Agenda
 
 
Samenwerking
 
 
Meer weten?
 
 
Contact en Colofon
 
 
Home   
foto Jelger Herder
Wie zijn wij?

Soortenbescherming Nederland is een Vereniging van diverse soortenbeschermende organisaties. Soortenbescherming Nederland heeft als doel: het beschermen van biodiversiteit in Nederland. Om dit doel te bereiken is goede samenwerking onontbeerlijk. Ook probeert Soortenbescherming Nederland de natuur en biodiversiteit overal hoog op de agenda te houden.

 
Activiteiten

Soortenbescherming Nederland richt zich op het beïnvloeden van het beleid en beheer. Zij doet dit op basis van gedegen kennis. Het gaat om:

  • Leefgebiedenbenadering (o.a. instellen leefgebieddeskundigen)
  • Natuurwetgeving (o.a. integratie van Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet)
  • Handhaving natuurwetgeving
  • Gedragscodes (totstandkoming en gebruik)
  • Rode Lijsten
  • Herintroducties en exoten
  • Natura 2000 (o.a. begrenzingen en beheerplannen)

Soortenbescherming Nederland voert geen projecten uit. Dat loopt via haar leden.

 
Geschiedenis

Tot 1 juli 2010 heette Soortenbescherming Nederland: Vereniging PSO (Platform Soortenbeschermende Organisaties). De Vereniging PSO hield zich voornamelijk bezig met het klassieke soortenbeleid, de soortbeschermingsplannen. Vereniging PSO had een coördinerende rol in de uitvoering van deze plannen. Ook heeft Vereniging PSO samen met het ministerie van LNV, de provincies en de terreinbeherende organisaties het ‘oude’ soortenbeleid geëvalueerd en het ‘nieuwe’ soortenbeleid, de Leefgebiedenbenadering, vorm gegeven.

 
Contact
Wilt u meer weten, kijk dan verder op deze website of de websites van onze leden. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.
Lees verder...
 
Leden

Bij Soortenbescherming Nederland zijn de volgende leden aangesloten:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Rob van Westrienen, RAVON
Secretaris/Vice-Voorzitter:
Robert Kwak, Vogelbescherming Nederland
Penningmeester:
Titia Wolterbeek, De Vlinderstichting

Ambtelijk secretaris:
Sander Turnhout

____________________________